Provtagning covid-19

Vi erbjuder nu provtagning som kan visa om du har utvecklat antikroppar mot coronaviruset SARS-CoV-2. Testet kan alltså visa om du har varit sjuk i covid-19. För att du ska få genomföra provtagning ska det ha gått minst 14 dagar sedan insjuknande och du ska ha varit symtomfri i minst två dygn.

Testet går snabbt och enkelt genom ett blodprov från fingertoppen och du får svar medan du väntar. Du kan boka tid för provtagning genom knappen nedan. Bokningsbara tider utökas löpande.

Testet har hög tillförlitlighet, men dock ej 100%. Du bör därför fortsatt iakttaga Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring covid-19 oavsett provresultat.