Covid-19 Testing

PCR test

Vi utför test för att påvisa att du inte har en pågående infektion av SARS-CoV-2 (covid-19) och utfärdar reseintyg eller friskhetsintyg tex. för återgång till arbete. Provtagning kan ske på dagtid, kvällstid eller helger till samma pris. Vid behov kan även provtagning ske i hemmet. Då tillkommer kostnad för hembesök. Vi utför också provtagning av personal hos företag. Vi välkomnar även personer utan svenskt personnummer.

We perform tests to show that you do not have an ongoing infection with SARS-CoV-2 (covid-19) and issue travel certificates and certificates for other purposes. Testing may can take place during the day, evening or on weekends at a fixed price. If needed, sampling can also take place at home at additional cost. We also perform sampling of staff at companies. We
also welcomes people without a Swedish social security number.


Att tänka på

Du ska vara symtomfri vid besöket och varit det sedan minst 48 h.
Ta med ditt pass till provtillfället.

Ta reda hur många timmar gammalt testresultatet får vara för landet du ska resa till. Tänk på att det kan ändras med kort varsel så håll dig uppdaterad. Tiden räknas från det att testet tas.

You must be symptom-free at the visit and have been there for at least 48 hours.
Bring your passport to the test occasion.
Find out how many hours old the test result may be for the country you are traveling to. Keep in mind that this may change at short notice, so stay tuned. The time is recorded  from the time of test.

Test result

If you need the test result on the same day, you must book an appointment no later than 09:30. We announce the test result by telephone in the evening. You will then receive the certificate at our reception by appointment, or via encrypted e-mail. We also hand out certificates in the evenings.

Välkommen att kontakta oss för att boka tid. Du kan också boka tid själv via knappen nedan. Hittar du ingen tid som passar dig, kontakta oss så försöker vi lösa det. Vi har förståelse för att ombokning/avbokning kan behöva ske med kort varsel.


Welcome to contact us to book an appointment. You can also book an appointment yourself via the button below. If you do not find a time that suits you, contact us and we will try to solve it. We understand that rebooking / cancellation may need to be made at short notice.

Our samples are analyzed at Tataa biocenter. Tataa guarantees the highest quality of its analyzes and is accredited according to ISO 17025: 2005.
http://www.tataa.com

Antibody test

Vi erbjuder provtagning som kan visa om du har utvecklat antikroppar mot coronaviruset SARS-CoV-2. Testet kan alltså visa om du har varit sjuk i covid-19. För att du ska få genomföra provtagning ska det ha gått minst 14 dagar sedan insjuknande och du ska ha varit symtomfri i minst två dygn.
Du kan boka tid för provtagning genom knappen nedan.


We offer tests that can show if you have developed antibodies to the coronavirus SARS-CoV-2. The test indicates if you have been ill with covid-19. In order for you to take test, 14 days shall have past since infection and you  must have been symptom-free for at least two days. You can book an appointment for testing through the button below.

In order for you to be able to carry out sampling, it must have been at least 14 days since the illness and you must have been symptom-free for at least two days. You can book an appointment for sampling through the button below.