Taktil massage

 
 
 
 
 

Taktipro är originalmetoden för taktil massage utvecklad av sjuksköterskan Siv Ardeby för snart 50 år sedan. Taktipro är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård.

Metoden är utarbetad efter hudens dermatom, beröringsreceptorernas lokalisation och täthet, hudens struktur samt de langerska linjerna.

Ordet taktil kommer från latinets taktilis som betyder beröra. Massagen innebär en mjuk omslutande beröring med varsamma strykningar på huden enligt ett bestämt mönster. Tryck och tempo justeras efter kundens önskemål.

Beröringen aktiverar ett område i hjärnan som är kopplat till glädje och välbehag. Denna del av hjärnan är involverad i känsloregleringen, har ett stort antal morfinreceptorer och aktiverar kroppens frisättning av endorfiner.

Massagen aktiverar beröringsreceptorerna i huden. Oxytocin (lugn- och ro- hormonet) frigörs vilket ökar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet med en rad goda effekter.
 

Taktipro- orginalmetoden taktil massage. En mjuk, omslutande beröring av huden som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov.

Alla behandlingar börjar med ett samtal. Tillsammans identifierar vi just ditt behov och lägger upp en plan och mål för behandlingen. Du får sedan klä av dig och ligga varmt inbäddad på en massagebänk. Endast den del av kroppen som masseras för tillfället är exponerad och massageolja används. En helkroppsmassage tar ca 60 min. Tiden kan justeras efter individuell plan. Behandlingen kan även utföras i hemmet eller annan plats på förfrågan.

Taktil massage kan ge följande effekter:
 • Lindring av smärta
 • Reducering av stress
 • Bättre sömn
 • Mindre oro och ångest
 • Bättre mag-tarm funktion
 • Befrämjad sårläkning
 • Stärkt kroppsuppfattning
 • Ökad självkänsla
 • Minskad aggressivitet och självdestruktivitet
 • Ökad vakenhet och intresse för omvärlden
 • Förbättrad förmåga till kommunikation
 • Avslappning och återhämtning
 • Ökat välbefinnande och höjd livskvalité