Emsella

Emsella är den världsunika metoden för att hjälpa patienter med urininkontinens, bäckenbottenproblem efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredsställelse.
Emsella använder elektromagnetisk energi för att leverera tusentals supramaximala sammandragningar av bäckenbottenmuskulaturen under en enda behandling. Under en behandling (ca 30 minuter) sitter du fullt påklädd i Emsella-stolen och kan t.ex. läsa en bok, eller lyssna på radio. Emsella är en icke invasiv behandling som inte är baserad på värme eller kyla. Med andra ord finns inga risker för brännskador, eller ärrbildning.

Emsella behandlar
  • Urininkontinens hos både män och kvinnor
  • Bäckenbottenproblem (t.ex. efter förlossning)
  • Nedsatt intim tillfredsställelse

Så går en behandling till

Första tillfället
Vid första tillfället har vi ett introduktionssamtal och säkerställer att behandlingen är rätt för just dig. Du sitter fullt påklädd på Emsellastolen under behandlingen som varar i 28 minuter.

Behandling 2 - 6 och efterbehandling

För bästa resultat rekommenderas 6st sessioner (som upprepas max två gånger i veckan). Om efterbehandling behövs kan det vara aktuellt inom 6-12 månader.

Gör behandlingen ont?

Nej, behandlingen är inte smärtsam. Du känner en pirrande och lätt stickande känsla, sjuksköterskan hjälper dig att hitta rätt nivå på kontraktionerna i bäckenbotten.

När märker jag resultatet?

Redan efter första tillfället kan du uppleva en förbättring. Efter en behandlingskur (6 tillfällen) uppnår de allra flesta en märkbar förbättring. 95% av patienterna upplever en förbättrad livskvalitet. Behandlingen aktiverar nerver och bäckenbottenmuskler och resultatet varierar individuellt, så man inte kan garantera hur mycket effekt just du kommer att få.

Att tänka på inför första besöket

Ha gärna mjuka och bekväma kläder på dig. Ta bort intimsmycken och kroppspiercing. Smycken och klocka får du ta av dig under behandlingen. Säkerställ att eventuell spiral inte har några metalldelar. Om du inte vet om din spiral innehåller metall, så kontakta din gynekolog eller barnmorska. De har journaluppgifter och kan tala om vad det är för sort. Om du menstruerar så ber vi dig boka om och återkomma när du inte längre blöder.

Välkommen att kontakta oss för mer information och bokning eller boka genom knappen nedan.